Návrat na hlavní stranu

Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří

Časopis POODŘÍ

Občanská sdružení Společnost přátel Poodří a základní organizace Českého svazu ochránců přírody Studénka, Jeseník nad Odrou, Bartošovice na Moravě, Nový Jičín ve spolupráci s Regionem Poodří a Správou CHKO Poodří se přihlásila se svým projektem "Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří" do Programu "Ochrana biodiverzity".

Poodří je kulturní krajinou, kde se skloubí její hospodářské využívání s ochranou cenných přírodních stanovišť především v nivě Odry. Součástí druhové rozmanitosti je i dochovaný genofond místních odrůd ovocných dřevin. V Poodří má ovocnářství dlouhou tradici a vysokokmenný sad byl dříve ozdobou každé selské usedlosti historického Kravařska. Místní odrůda Moravská jadernička, kterou lze pěstovat pouze jako polokmen či vysokokmen, je zde dosud velmi oblíbená. Je známo, že i Johann Gregor Mendel si poslal do svého rodiště, místních Hynčic, pro rouby zdejší odrůdy hrušek. Zachovala se zde torza sadů a stromořadí kolem některých cest nebo na posledních zachovalých mezích. Tyto zahrady, sady, stromořadí i solitérní stromy se často staly významnými krajinnými prvky.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Společnost přátel Poodří

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 08.06.2004 v 11:42 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm