Návrat na hlavní stranu

Lučická Stráž

Časopis POODŘÍ

Po výstupu na některý z nejvyšších horských vrcholků jsme obvykle odměněni dalekými výhledy dolů do krajiny. Poněkud jinak je tomu v případě Lučické Stráže. Není divu, je to nejvyšší bod Moravské brány, kterou obklopují z východu vzdálené hřbety Beskyd a Podbeskydí a ze západu z nížiny výrazně vystupují vyšší táhlé svahy Nízkého Jeseníku.

Lučická Stráž (339,2 m n.m., k.ú. Lučice na Moravě) je dosti nevýrazný plochý a odlesněný hřbet, který se táhne mezi Bělotínem a Lučicemi. Geologicky ji tvoří badenské sedimenty (mladší třetihory), kterou jsou překryty sprašovými hlínami.

"Výstup" na Lučickou Stráž není pochopitelně náročný a je pohodlnou procházkou. Jediná přístupová cesta vede z Bělotína, asi v půli obce před zemědělským družstvem odbočuje vpravo z hlavní cesty polní cesta. Projdeme mezi několika domky, cesta stoupá mírně vzhůru a po pár krocích se nám otevře široký výhled na všechny strany na rozlehlá pole s remízky. Přímo před námi vystupuje v dáli věž Eurotelu a cesta nás k ní po pár stovkách metrů zavede. Odtud je již jen skok k triangulačnímu bodu východně od ní. Je v poli a kolem něho roste několik bezů. Místo, šírý lán, není zrovna turisticky atraktivní, nejvyšší bod je však jen jeden...a navíc bude-li vám přát počasí, pak kruhový výhled kilometry daleko stojí za to.

Pár slov k samotnému názvu. Označení "stráž" souviselo se střežením, místo se obvykle nacházelo na vyvýšeninách odkud byl výhled, často při zemských hranicích, u cest apod.
V širším okolí Lučické Stráže se nachází několik dalších míst s obdobným názvem - les Stráž mezi Vysokou a Heřmanicemi u Polomi, Stráže jenázev vyvýšeniny mezi Bělotínem a Hranicemi na Moravě, je tu Strážisko mezi Skaličkou a Zámrsky, Strážné severozápadně od Kelče, Na Strážnici je kopec severně od Milotic nad Bečvou a našli bychom další.

Lučická pochopitelně souvisí s Lučicemi a jejich název je odvozen od staročeského výrazu lučisko či lučišče - místo, kde je nebo byla louka.

Radim Jarošek

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Společnost přátel Poodří

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 08.06.2004 v 11:31 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm