Návrat na hlavní stranu

Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého

Časopis POODŘÍ

S příchodem jara si vás dovolujeme pozvat na výlet malebnou krajinou v podhůří Beskyd po trase Naučné vlastivědné stezky Františka Palackého. Poodří však nezůstane stranou, vždyť z vrcholu Svince je určitě jeden z nejkrásnějších pohledů na Moravskou bránu od Studénky až po Hranice na Moravě se siluetou Starojického hradu v popředí.

Stezka byla slavnostně otevřena v květnu1996 v rámci akcí pořádaných u příležitosti 120. výročí úmrtí Františka Palackého. Jedním ze spoluautorů odborných podkladů, přesněji části věnované neživé přírodě, byl i v RNDr. Mojmír Eliáš CSc. z Českého geologického ústavu, který se řadu let zabýval studiem neživé přírody na Novojicku. Není divu byl znalcem zdejší geologie a na samotné stezce se návštěvník seznámí hned s několika výjimečnými geologickými lokalitami chráněnými jako přírodní památky.

Bohužel již jen vzpomínku na dr. Eliáše přinášíme na jiném místě v tomto čísle. Budiž i tato pozvánka připomenutím jeho záslužné a dlouholeté práce.

Trasa stezky vede rodným krajem Františka Palackého a prochází přírodním parkem Podbeskydí. Výchozím bodem jsou Janáčkovy sady v Novém Jičíně a poslední zastavení se nalézá v Domorazském sedle. Délka stezky je 11,5 km a nachází se na ni 21 zastavení s 23 tabulemi, které textem i grafickou úpravou upozorňují návštěvníky na zajímavosti v okolní krajině, informují o historii a přírodních poměrech.

Stezka je poměrně nenáročná a trasu lze rozdělit na dvě etapy s přerušením v obci Kojetín. K naučné stezce byl vydán podrobný barevný průvodce.

Zastavení:

  1. Janáčkovy sady
  2. Smetanovy sady
  3. Skalky
  4. Přírodní park Podbeskydí
  5. Diskusní fórum čtenářů

    (prozatím žádný názor)
    Zveřejněno 08.06.2004 v 11:12 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm