Návrat na hlavní stranu

13. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto

Tisková zpráva
13. Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto"
12. - 18.6. 2006
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto přichází už po třinácté. Podobě jako děti v tomto věku - má festival a lidé kolem něj za sebou pořádnou "životní" zkušenost, spoustu dobré práce, poučení i vypětí, a na druhou stranu příjemné prožitky, řadu dobrých přátel u nás i daleko za hranicemi naší země a především radost.
Má nad sebou záštitu významných osobností regionu a státu, významnou podporu města Kunovice, ale také Uherského Hradiště a Starého Města. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů festivalu, bez nichž by festival ve svém počátečním rozjezdu neměl naději na přežití. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti, Program Obnovy venkova, Škola vesnice v Modré a Nadace Děti-kultura-sport z Uh. Hradiště. Od roku 2005 má také podporu z evropských strukturálních fondů.
Za uplynulých dvanáct let se na festivalu vystřídalo na 180 dětských folklorních souborů s muzikami a dalších 130 kolektivů, podílejících se na doprovodných programech. Každoročně se na Uherskohradišťsko sjíždí kolem sedmi stovek účinkujících dětí, vedle místních dětí z Kunovic, Uherského Hradiště a Starého Města, přijíždějí z různých regionů Slovácka, z Moravy, Slezska a Čech. Za zmíněné období se zde představily kolektivy z různých oblastí Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Arménie, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Makedonie, Řecka, Itálie, Mexika. Letos se výčet rozšíří o dašlí soubory z Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, ale také z dalekého Taiwanu a Arménie.
Dětský festival se zařadil mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás a dle hodnocení pozorovatelů těchto iniciativ zvenčí je označen jako nejpůsobivější a nejotevřenější festival v naší republice. V roce 2005 byl právě v Kunovicích předán zástupci České národní sekce CIOFF festivalu statut řádný člen CIOFF.
Program festivalu také ke stažení:
Program festivalu také ke stažení:
V programové skladbě nalezneme výchovné koncerty pro školy s možností využití tanečních dílen, komponované pořady v obcích, v lázních regionu, vernisáže a výstavy, soutěže mladých verbířů a zpěváčků, z nichž nejlepší dostávají léta příležitost představit se na nejvýznamnějším folklorním festivalu u nás - na MFF Strážnice. Z těchto aktivit už také vznikly profesionální nahrávky na MC, CD, DVD a HVS, byl vydán zpěvníček.
Děti se setkávají na poli sportovním - soutěží ve vodních disciplínách a také se hodnotí jejich hbitost, vtip, pohotovost a intelekt při aktivitách na souši.
Festival dnes provází řezbářské sympozium za mezinárodní účasti. Sochy zde vytvořené zpříjemňují prostředí v Modré u Velehradu a v Kunovicích. Součástí festivalu je "škola řezbaření" za účasti studentů středních odborných škol, ale i těch, kterým je tento zájem blízký a chtěli by se něčemu přiučit. Jako lektoři se představují vynikající řezbáři i pedagogové odborných a uměleckých škol. Slavnostním okamžikem setkání řezbářů bude křest nové knihy, věnované řezbáři ze Strážnice - Františku Gajdovi.
Významným momentem festivalu je předávání ocenění Města Uherské Hradiště. V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Vladimír Bouček je nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města Uherské Hradiště. Odborná komise pracuje ve složení - Hana Doupovcová, Josef Jančář, Ivo Frolec, Romana Habartová, Marta Ondrová, Aleš Holý a Libuše Hradilová. Cena bude předána v pátek 16. 6. 2006 Františce Snopkové z Uh. Hradiště ve specifickém oboru s přírodním materiálem - kukuřičným šustím.
K lákavým programům už tradičně patří páteční večerní pořad letos nazvaný Poselství budoucnosti v přírodním areálu v Kunovicích, uskutečněný ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno, v němž představí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s primášem Jindřichem Hovorkou a výjimečnými sólisty - Lubošem a Dušanem Holými, Vlastou Grycovou, Martinem Hrbáčem, Františkem Černým, Ludmilou Malhockou, Jitkou Šuranskou, Magdou Můčkovou, ženským sborem z Kunovic, ale i výraznými mladými a dětskými sólisty regionu - Petrou Hrubošovou, Martinem Pěchou, Terezou Habartovou a dalšími.
Zpěvem a tancem je provázen sobotní hradišťský Svatojánský jarmark, kde poměří své osobité taneční a pěvecké schopnosti verbíři z celého Slovácka. S tanečními chlapeckými hrami i specifickými mužskými tanci se představí mladí tanečníci z Arménie, Maďarska, Bulharska a Slovenska. Vyvrcholením folklorního setkání v Kunovicích je sobotní odpoledne se soutěží choreografií. Atmosféru dotváří tradičně hry a soutěže na téma Písnička je svět. Inovaci v letošním ročníku festivalu představuje večerní soutěžní přehlídka populární písně mladých talentů s mezinárodní účastí.
Dění aktivit Hradišťska je skvěle propojeno, a tak se festivalové děti představí také v rámci Zahrady Moravy ve Starém Městě, nejen v průběhu soboty, ale také v neděli 18.6., kde se dopoledne navíc uskuteční soutěžní přehlídka cimbálových muzik, nazvaná Učitelé a žáci. Nedělní dopolední pořad bude tentokrát věnován cimbálovým muzikám, sólistům a jejich výjimečným učitelům a vzorům. Průvodcem tohoto pořadu budou Pondělníci, osobnosti v kmetském věku, v čele s dvaadevadesátiletým primášem - legendou Františkem Hamadou. Festival je provázen vernisážemi a výstavami, koncerty, průvody a vyvrcholí nedělním závěrečným galaprogramem.
S podrobným programem se můžete seznámit na www.kunovskeleto.cz.
Na festivalu se představí soubory "Pungo" Music & Dance Theater z Hsin-Ying City z Taiwanu, soubor "Astghik" z vesnice Aghavnadzor z Armenie, soubor "Vesselie” ze Slivenu v Bulharsku, seskupení "Bakony" ze souborů "Höcögő" z Vérteskethely a "Eszterlánc" z Réde z Maďarska, Warszawianka z Varšavy z Polska, Kremienok z Bratislavy, Úsměv z Opavy, Křenováček z Křenovic, Veličánek z Velké nad Veličkou, Popovjánek z Popovic, Dolinečka ze Starého Města, Hradišťánek z Uherského Hradiště, domácí Merínek, Malý Handrláček, Děcka z Kunovic a Handrláček z Kunovic a další sólisté, kolektivy a muziky dle programu.
Garanty festivalu Kunovské léto jsou města Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město, osobní záštitu nad letošním festivalem převzali Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí, Miroslav Štěpán, náměstek ministra vnitra, Alena Gajdůšková, senátorka Senátu Parlamentu ČR a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Mediálními partnery jsou Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server www.borovice.cz. Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, TG Tisk Lanškroun a Agentura NP Staré Město.
Poselství budoucnosti a další pořady festivalu:
Projekt festivalu 2006:
Slovo ministra Cyrila Svobody:
Leták MDFF Kunovské léto:

Romana Habartová - ředitelka festivalu
tel. 775 085 333, e-mail: romana.habartova@slovackemuzeum.cz

leták festivalu
Prohlédněte si fotogalerii z Kunovského léta 2005:
2005

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 01.06.2006 v 23:36 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm