Návrat na hlavní stranu

Obor taneční ZUŠ Nový Jičín [ Odbor organizace ]

Základní umělecká škola (ZUŠ) Nový Jičín
Taneční obor ZUŠ v Novém Jičíně dnes patří k nejlepším v České republice. Cesta k tomuto úspěchu však trvala řadu let. První pokus založit tzv. hudební rytmiku byl v letech 1945-1949 pod vedením paní učitelky Marie Zemanové. Po jejím odchodu do Prahy obor zanikl. Další pokus založit taneční obor se datuje rokem 1961. Snaha trvala pouze tři měsíce, ale z důvodu nevhodné učebny vyšla naprázdno. Učitelem na tyto tři měsíce byl Stanislav Sláma.

Další, tentokrát již zdařilý pokus otevřít taneční obor, se uskutečnil v roce 1966, kdy začala vyučovat čtyři hodiny týdně paní učitelka Zdena Havlová v prostorách Stálé divadelní scény Nový Jičín (dnešní Beskydské divadlo). Ta zde působila do roku 1969.

Dalšími pedagogy byli:
Jana Vostárková 1969-1973
Vlasta Kunatková 1978-1979
Jarmila Bártová 1979-1982
Ilona Rudelová-Sekerová 1982 - dosud
Anita Vahalová-Kubišová 1988 - dosud

Z původních 20 žáků se taneční obor rozrostl na nynějších 180, ve věkovém rozpětí 5-20 let.

Výsledkem soustavné a cílevědomé práce pedagogů a jejich žáků jsou četná ocenění výkonu dětí, metodické práce a choreografické nápaditosti učitelek Mgr. Ilony Rudelové a Anity Vahalové, jak u laické, tak u odborné veřejnosti. Možnost srovnávání nabízejí taneční soutěže a přehlídky, ve kterých naše škola slavila v posledních letech mnoho úspěchů až v celostátním měřítku.

Cílem tanečních pedagogů naší školy je vychovávat všestranné, harmonicky rozvinuté, kultivované osobnosti, které budou schopny se samy uplatňovat ve společenském životě.

DOKUMENTY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zusnj.cz

Typ záznamu: Odbor organizace
AKTUALIZACE: Svatoslav Válek (Základní umělecká škola Nový Jičín) org. 56, 04.06.2010 v 11:40 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm