Návrat na hlavní stranu

Geomorfologie Žďárských vrchů

Geomorfologie Žďárských vrchů

Oblast zaujímá severovýchodní kulminační část Českomoravské vrchoviny s centrálním masivem Žďárských vrchů a navazujícími částmi sousedních pahorkatin.


Převládajícím geologickým podložím jsou zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, různé typy rul, migmatitů a svorů s vložkami hadců a krystalických vápenců.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Geomorfologie
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.08.2004 v 17:06 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm