Návrat na hlavní stranu

Městská policie Vítkov

Základní informace

Městskou policii ve Vítkově zřídilo Zastupitelstvo města obecně závaznou
vyhláškou dne 29.4.1992 jako pořádkovou službu, zabezpečující místní
záležitosti veřejného pořádku v rozsahu vymezeném zákony a obecně
závaznými právními předpisy.
Řízením MP Vítkov je usnesením ZM pověřen zástupce starosty.
Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným
do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM,
z toho 1 strážník je pověřen vedením MP.

Jmenný seznam strážníků

Roman Mišáček ev. č. 005
Drahoslav Spok ev. e. 012
Rostislav Dragon ev. č. 002
Petr Gotzmann ev. č. 003
Zděněk Červinka ev. č. 004
Jitka Michlíčková ev. č. 006
Petr Anders ev. č. 011
Martin Rýpar ev. č. 013

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městská policie Vítkov
Selská 312
749 90 Vítkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 312 277

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vitkov.info

Typ záznamu: Policie
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 05.04.2004 v 14:06 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm